Over ons

Wij zijn Roma's en Sinti's en hebben een stichting opgericht om onze mensen te kunnen helpen.

Uit ervaring weten we hoe lastig het kan zijn om, in Nederland, waar de meeste dingen geregeld moeten worden via instanties, te begrijpen en uit te zoeken hoe je dat precies moet doen. Je kunt in dit land behoorlijk in de problemen komen wanneer je niet op tijd de dingen geregeld hebt. En soms weet u of jij misschien niet precies waar je moet zijn om je zaken goed geregeld te krijgen. Dat levert stress op. Dat kan conflicten teweeg brengen in het gezin of in de familie. Dat weten we maar al te goed en omdat wij ook die ervaringen kennen, willen we heel graag iets voor u of jou betekenen. We willen helpen om de dingen die mislopen of dreigen mis te lopen weer op orde proberen te brengen. Bel of mail ons. We kunnen dan samen bespreken bij ons eerste bezoek wat er nodig is en samen zoeken welke organisaties bij uw/jouw probleem een rol spelen of kunnen spelen.