Diensten

Nadat u contact met ons hebt opgenomen kunnen wij het volgende bieden:

  1. Een kennismakingsgesprek. In spoedgevallen eerst alleen telefonisch. De voorkeur heeft een huisbezoek of een afspraak bij een instantie.
  2. Samen met u/jou  een plan maken over wat we samen met u/jou proberen te bereiken en hoe we dat samen gaan doen.
  3. Samen met u/jou afspreken met welke instanties contact zal worden opgenomen.
  4. Daarna samen (tussentijds) bespreken of het plan gaat lopen of bijgesteld moet worden of soms zelfs stopgezet moet worden om welke reden dan ook.